en id

Kongkalikong


21-22 September 2012: Kelenteng Eng An Kiong, Malang

13 Januari 2013: The Substation Theatre, Singapur

Tentang Karya

Bahasa Melayu mempunyai banyak kata pinjaman dari bahasa lain, seperti Bahasa Mandarin, Arab, Belanda, Portugis, Inggris, dan Tamil. Mengambil proses asimilasi Bahasa Melayu sebagai inspirasi, kami akan membuat ‘historical fiction’¬†yang menceritakan tentang pedagang Tionghoa pada zaman dahulu yang beradaptasi dengan kebudayaan Jawa. Ketika keluarganya pindah ke Singapura, proses asimilasi lebih lanjut terjadi.

Kata ‘peranakan’ mempunyai arti keturunan. Ungkapan ‘peranakan’ banyak digunakan untuk mendeskripsikan keturunan Tionghoa yang leluhurnya datang ke daerah Nusantara and beradaptasi dengan budaya lokal dan akhirnya dapat berbahasa Melayu dengan lancar. Dalam budaya Jawa, salah satu cara bercerita adalah dengan menembang.

Daftar Untuk Buletin Kami

Tetap update dan dapatkan berita terbaru kami langsung ke inbox Anda